Tekst alternatywny

II Zjazd Klubów GP – Europy Zachodniej 2016

**********************************************
II ZJAZD KLUBÓW „GAZETY POLSKIEJ” – EUROPY ZACHODNIEJ 9-11 WRZEŚNIA 2016 R.
Zjazd Klubów Gazety Polskiej i Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté sous Jouarre

**********************************************

II Zjazd Klubów GP – Europy Zachodniej 2016