Tekst alternatywny

XIV Zjazd Klubów GP – Spała 2019

**********************************************
XIV ZJAZD KLUBÓW „GAZETY POLSKIEJ” – SPAŁA 14-16 CZERWCA 2019 R.
**********************************************

XIV Zjazd Klubów GP – Spała 2019