Tekst alternatywny


– Wielokrotnie zarzucano nam rozdawnictwo. I dziś także padają w przestrzeni publicznej takie wypowiedzi. Niech więc tym wszystkim rodzicom powiedzą, że mają nie…

Read More →


– Wszystkie świadczenia społeczne, które zostały wprowadzone zarówno dla rodzin z małymi dziećmi, jak i seniorów, będą kontynuowane (…) Rozwój gospodarczy musi służyć temu, by była silna rodzina….

Read More →

W dniu 24 marca 2022 roku o godzinie 18:00 rozpoczęło się w Warszawskim Klubie Gazety Polskiej przy ulicy Marszałkowskiej 7 spotkanie z Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów RP ds. programu ,,Czyste Powietrze” panem Ministrem…

Read More →

– Polityka prorodzinna to rzeczywiście wielkie wyzwanie i to nie jest wyzwanie jednorazowe, bo mamy lata niepodjętych skutecznych działań realizacji polityki prorodzinnej. Kiedy mówimy o Polsce, to przede wszystkim naszym priorytetem jest…

Read More →